spel voor kindercoaching

Werkwijze

Kennismaking

Een coachingstraject begint met een telefonisch kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en kosteloos. We bespreken welke vraag u heeft, wat u van het coachingstraject kunt verwachten en we kijken of het van beide kanten “klikt”.

Intake

Als u het coachingstraject wilt starten, ontvangt u voorafgaand aan het intakegesprek een intakeformulier. Dit formulier moet tenminste 2 dagen voor het intakegesprek, door beide ouders/verzorgers ondertekend, weer retour gestuurd zijn. Tijdens het intakegesprek, bij voorkeur met beide ouders/verzorgers, bespreken we dit formulier en maken we de hulpvraag helder. Uw kind is niet bij dit gesprek aanwezig, zodat we in vrijheid met elkaar de situatie kunnen bespreken.

Coaching

Hierna start ik het coachingstraject met uw kind. Met uw kind kijk ik naar de huidige situatie en formuleren we samen een situatie (doel) waar uw kind naar toe kan werken. (Dit kan overigens iets anders zijn dan wat u als ouders hebt aangegeven. Als dat het geval is ga ik als eerste aan de slag met het doel wat uw kind zelf heeft geformuleerd). Wat wil het graag anders hebben aan de huidige situatie? Door een doel te stellen zet je het kind in beweging. Hierdoor ontstaan er weer mogelijkheden. Ik ga er van uit dat kinderen de kracht in zich hebben om hun eigen “problemen” op te lossen. Door middel van verschillende werkvormen gaan we op zoek naar de kwaliteiten en mogelijkheden van uw kind. Zodra we deze samen in beeld hebben gaan we kijken hoe we deze kwaliteiten kunnen inzetten om het doel van het kind te behalen. Door nieuwe inzichten en ervaringen op te doen zal hij uiteindelijk op eigen kracht zijn doel bereiken!

Sessies

coaching spel voor kindercoachingEen sessie duurt ongeveer een uur. Tussendoor houd ik met u contact om de voortgang te bespreken. Ik kies, tijdens de coaching, werkvormen die aansluiten bij de leeftijd en interesses van het kind. Door middel van gesprekken, spelletjes en creatieve activiteiten ontdekt uw kind wat zijn (eigen) mogelijkheden en kwaliteiten zijn en leert hij hoe en op welke momenten hij dat kan inzetten. Hoe lang een traject duurt is van tevoren niet te zeggen, het streven is om het traject zo kort mogelijk te houden.

Ik heb de licentie om het Coachee!-spel®te gebruiken. Dit is een praktische, speelse en creatieve, werkvorm die ik inzet bij het begeleiden van kinderen. Door dit spel worden ze zich bewust van hun kwaliteiten en talenten.

Wanneer en waar

Het plannen van een afspraak en tijdstip is in overleg met de ouders. De sessies worden bij mij thuis gehouden. Sommige scholen gaan akkoord met het coachen van een kind onder schooltijd.

Aanmelden

Aanmelden is mogelijk via info@kindercoachingopeigenkracht.nl of telefonisch
op 06-48 27 01 91